Obec Jesenec
Obec Jesenec

Rozpočet

 

Rozpočet 2024

Schválený rozpočet na rok 2024 - zveřejněno 3.1.2024

Návrh rozpočtu na rok 2024 - zveřejněno 20.11.2023

 

Rozpočtové opatření č.1/2024 - zveřejněno 7.2.2024

Rozpočtové opatření č.2/2024 - zveřejněno 5.4.2024

Rozpočtové opatření č.3/2024 - zveřejněno 12.6.2024

Rozpočtové opatření č.4/2024 - zveřejněno 1.7.2024

 

Závěrečný účet obce za rok 2023 - zveřejněno od 1. 7. 2024

Závěrečný účet za 2023.pdf 

2023 - zpráva o výsledku hospodaření.pdf

FIN 2023 na ZÚ.pdf 

Příloha 2023 na ZÚ.pdf

Rozvaha 2023 na ZÚ.pdf 

VZZ 2023 na ZÚ.pdf 

- výkazy a další podrobnosti jsou k nahlédnutí a stažení na:

https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00288322/prehled?rad=t&obdobi=2112

 

Rozpočet 2023

Schválený rozpočet na rok 2023 (1.13 MB) - zveřejněno 4.1.2023

Návrh rozpočtu na rok 2023 (2.2 MB) - zveřejněno 30.11.2022

 

Rozpočtové opatření č.1/2023 (225.98 kB) - zveřejněno 10.2.2023

Rozpočtové opatření č.2/2023(205.51 kB) - zveřejněno 1.3.2023

Rozpočtové opatření č.3/2023(145.49 kB) - zveřejněno 4.5.2023

Rozpočtové opatření č.4/2023 (143.54 kB) - zveřejněno 5.6.2023

Rozpočtové opatření č.5/2023 (143.44 kB) - zveřejněno 10.7.2023

Rozpočtové opatření č.6-2023 (225.19 kB) - zveřejněno 1.8.2023

Rozpočtové opatření č.7-2023 (208.48 kB) - zveřejněno 1.9.2023

Rozpočtové opatření č.8-2023 (442.95 kB) - zveřejněno 1.12.2023

Rozpočtové opatření č.9-2023 (234.26 kB) - zveřejněno 2.1.2024

 

Závěrečný účet obce za rok 2022 - zveřejněno od 22. 5. 2023

Závěrečný účet za rok 2022.pdf (377.96 kB)

Fin 2-12M Obec Jesenec 12- 2022.pdf (301.96 kB)

Příloha Obec Jesenec12-2022.pdf (360.8 kB)

Rozvaha Obec Jesenec 12-2022.pdf (184.01 kB)

Výkaz zisku a ztráty Obec Jesenec 12-2022.pdf (167.06 kB)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jesenec za rok 2022.pdf (287.03 kB)

- výkazy a další podrobnosti jsou k nahlédnutí a stažení na:

https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00288322/prehled?rad=t&obdobi=2212

 

Rozpočet 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 (1.13 MB) - zveřejněno 12.1.2022

Návrh rozpočtu na rok 2022 (2.02 MB) - zveřejněno 1. 12. 2021

 

Rozpočtové opatření č.1/2022 (212.92 kB) - zveřejněno 31. 1. 2022

Rozpočtové opatření č.1/2022 - OPRAVA (441.54 kB) - zveřejněno 28.2.2022

Rozpočtové optření č.2/2022 (183.35 kB) - zveřejněno 13.4.2022

Rozpočtové opatření č.3/2022 (416.31 kB) - zveřejněno 11.5.2022

Rozpočtové opatření č.4/2022 (452.25 kB) - zveřejněno 15. 7 .2022

Rozpočtové opatření č.5/2022 (455.62 kB) - zveřejněno 29.7.2022

Rozpočtové optaření č.6/2022 (509.44 kB) - zvěřejněno 12.10.2022

Rozpočtové opatření č.7/2022 (216.73 kB) - zvěřejněno 12. 12. 2022

rozpočtové opatření č.8/2022 (706.48 kB) -  zveřejněno 19. 1. 2023

 

Závěrečný účet obce za rok 2021 - zveřejněno od 20. 6. 2022

Závěrečný účet za rok 2021 - schválený.pdf (461.54 kB)

Fin 2-12M 12-2021.pdf (225.99 kB)

Příloha 12-2021.pdf (361 kB)

Rozvaha 12-2021.pdf (183.97 kB)

Výkaz zisku a ztráty 12-2021.pdf (167.04 kB)

Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021.pdf (1.9 MB)

- výkazy a další podrobnosti jsou k nahlédnutí a stažení na:

https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00288322/prehled?rad=t&obdobi=2112

 

Rozpočet 2021

Schválený rozpočet na rok 2021 (551.63 kB) (1.04 MB) - zveřejněno od 15. 1. 2021

Návrh rozpočtu na rok 2021

Rozpočtové opatření č.1/2021 - zveřejněno 8.2.2021 (416.9 kB)

Rozpočtové opatření č.2/2021 - zveřejněno 10.5.2021 (500.79 kB)

Rozpočtové opatření č.3/2021 - zveřejněno 10. 5. 2021 (396.45 kB)

Rozpočtové opatření č.4/2021 - zveřejněno 5. 8. 2021 (246.82 kB)

Rozpočtové opatření č.5/2021 - zveřejněno 29. 9. 2021 (493.2 kB)

Rozpočtové opatření č.6/2021 - zveřejněno 22.10.2021 (495.29 kB)

Rozpočtové opatření č.7/2021 - zveřejněno 9.12.2021 (423.78 kB)

Rozpočtové opatření č.8/2021 - zveřejněno 24.1.2022 (239.52 kB)

 

Závěrečný účet obce za rok 2020 - zveřejněno od 14. 6. 2021

Závěrečný účet za rok 2020 (8.55 MB)

Fin 2-12M.pdf (332.04 kB)

Inventarizační zpráva pro rok 2020.pdf (943.47 kB)

Příloha k 31.12.2020.pdf (481.52 kB)

Rozvaha k 31.12.2020.pdf (284.52 kB)

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020.pdf (287.07 kB)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.pdf (1.69 MB)

- výkazy a další podrobnosti jsou k nahlédnutí a stažení na:

https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00288322/prehled?rad=t&obdobi=2012

 

Rozpočet 2020

Schválený rozpočet na rok 2020
Zveřejněno dne 28. 2. 2020.

Rozpočtové opatření č.1/2020 - zveřejněno 3. 4. 2020
Rozpočtové opatření č.2/2020 - zveřejněno 27. 4. 2020
Rozpočtové opatření č.3/2020 - zveřejněno 6. 5. 2020
Rozpočtové opatření č.4/2020 - zveřejněno 4. 6. 2020
Rozpočtové opatření č.5/2020 - zveřejněno 9. 7. 2020
Rozpočtové opatření č.6/2020 - zveřejněno 10. 8. 2020
Rozpočtové opatření č.7/2020 - zveřejněno  9. 9. 2020
Rozpočtové opatření č.8/2020 - zveřejněno 30. 9. 2020
Rozpočtové opatření č.9/2020 - zveřejněno 9. 10. 2020
Rozpočtové opatření č.10/2020 - zveřejněno 31. 10. 2020
Rozpočtové opatření č.11/2020  -  zveřejněno 22. 1. 2021

 

Pravidla rozpočtového provizoria obce Jesenec

Od 1. 1. 2020

Na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. C) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, projednalo a schválilo zastupitelstvo obce Jesenec na svém zasedání konaném dne 12. prosince 2019 v bodě programu č. 7 tato pravidla rozpočtového provizoria na období od 1. 1. 2020 do doby schválení rozpočtu obce Jesenec na rok 2020.

  • Rozpočtové provizorium se stanoví ve výši schváleného rozpočtu na rok 2019.
  • Rozpočtové příjmy v období provizoria budou inkasovány v souladu s platnými předpisy bez omezení a stanovení limitu.
  • Rozpočtové výdaje: V rámci zabezpečení plynulého provozu obecního úřadu a obce bude ve výdajích a financování čerpáno měsíčně do výše 1/12 celkových výdajů schváleného rozpočtu roku 2019, během platnosti rozpočtového provizoria budou také hrazeny výdaje na již započaté investiční a smluvně podložené akce z minulého roku.
  • Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu na rok 2020 po jeho schválení.

 

Závěrečný účet obce za rok 2019 - zveřejněno od 23. 4. 2020

Závěrečný účet za rok 2019 - zveřejněno od 23. 4. 2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019

- výkazy a další podrobnosti jsou k nahlédnutí a stažení na:

https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00288322/prehled?rad=t&obdobi=1912

 

Rozpočet 2019

Schválený rozpočet na rok 2019
Zveřejněno od 20. 3. 2019

Rozpočtové opatření č.1/2019 - 15. 5. 2019

Rozpočtové opatření č.2/2019 - 15. 6. 2019

Rozpočtové opatření č.3/2019 - 5. 8. 2019

Rozpočtové opatření č.4/2019 - 29. 8. 2019

Rozpočtové opatření č.5/2019 - 9. 10. 2019

Rozpočtové opatření č.6/2019 - 30. 10. 2019

Rozpočtové opatření č.7/2019 - 5. 12. 2019

Rozpočtové opatření č.8/2019 - 3. 1. 2019

 

Závěrečný účet obce za rok 2018

Zveřejněno od 9. 4. 2019
Závěrečný účet za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

 

- výkazy a další podrobnosti jsou k nahlédnutí a stažení na:

http://monitor.statnipokladna.cz/2018/obce/detail/00288322

Rozpočet 2018

Rozpočet na rok 2018 

Rozpočtové opatření č.1/2018 - vyvěšeno 3. 2. 2018

Rozpočtové opatření č.2/2018 - vyvěšeno 9. 4. 2018

Rozpočtové opatření č.3/2018 - vyvěšeno 30. 4. 2018

Rozpočtové opatření č.4/2018 - vyvěšeno 7. 5. 2018

Rozpočtové opatření č.5/2018 - vyvěšeno 20. 5. 2018

Rozpočtové opatření č.6/2018 - vyvěšeno 9. 7. 2018

Rozpočtové opatření č. 7/2018 - vyvěšeno 1. 8. 2018

Rozpočtové opatření č. 8/2018 - vyvěšeno 1. 8. 2018

Rozpočtové opatření č. 9/2018 - vyvěšeno 5. 9. 2018

Rozpočtové opatření č. 10/2018 - vyvěšeno 8. 10. 2018

Rozpočtové opatření č. 11/2018 - vyvěšeno 2. 11. 2018

Rozpočtové opatření č. 12/2018 - vyvěšeno 15. 11. 2018

Rozpočtové opatření č. 13/2018 - vyvěšeno 7. 12. 2018

Rozpočtové opatření č. 14/2018 - vyvěšeno 15. 12. 2018

Rozpočtové opatření č. 15/2018 - vyvěšeno 7. 1. 2019

 

Závěrečný účet obce za rok 2017

Závěrečný účet obce za rok 2017

- výkazy a další podrobnosti jsou k nahlédnutí a stažení na:

http://monitor.statnipokladna.cz/2017/obce/detail/00288322

 

Rozpočet 2017

Rozpočet na rok 2017

Oprava ke schválenému rozpočtu na rok 2017

Rozpočtové optření č.1/2017

Rozpočtové opatření č.2/2017

Rozpočtové opatření č.3/2017

Rozpočtové opatření č.4/2017

Rozpočtové opatření č.5/2017

Rozpočtové opatření č.6/2017

Rozpočtové opatření č.7/2017

Rozpočtové opatření č.8/2017

Rozpočtové opatření č.9/2017

Rozpočtové opatření č.10/2017

Rozpočtové opatření č.11/2017

Rozpočtového opatření č.12/2017

Rozpočtového opatření č.13/2017

 

Střednědobý výhled 2017-2018

Střednědobý výhled 2017-2018

Střednědobý výhled 2019-2020

Střednědobý výhled 2019-2020
Zveřejněno od 8. 7. 2017

Střednědobý výhled 2021 - 2022

Střednědobý výhled 2021 - 2022 
Zveřejněno od 1. 8. 2019

Střednědobý výhled 2023 - 2024

Střednědobý výhled 2023-2024 (128.84 kB)
Zveřejněno od 12.1.2022

Střednědobý výhled 2024 - 2025

Zveřejněno od 4.1.2023
 

Střednědobý výhled 2025 - 2029

Zveřejněno od 3.1.2024
 

Závěrečný účet obce za rok 2016

Závěrečný účet obce za rok 2016
- výkazy a další podrobnosti jsou k nahlédnutí a stažení na:
http://monitor.statnipokladna.cz/2016/obce/detail/00288322#ucetni-zaverka

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Zajímavé odkazy

covid - 19

czechpoint

Mapový portál

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když dne ubývá, horka přibývá.

Pranostika na akt. den

Na den Rozeslání apoštolů bývá devět bouřek.

Východ a západ slunce

Slunce vychází:5:00

Slunce zapadá:20:56

Aktuální počasí

dnes, pondělí 15. 7. 2024
jasno 29 °C 17 °C
úterý 16. 7. slabý déšť 28/19 °C
středa 17. 7. slabý déšť 28/18 °C
čtvrtek 18. 7. slabý déšť 29/18 °C

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

287Počet obyvatel

13511. zmínka

474(m n. m.)Nadmořská výška

482(ha)Katastrální výměra